Modul Projekti

Učinkovite porabite vaš dragocen delovni čas.

Modul Projekti je učinkovito orodje za nadzor porabe in izračun izkoristka delovnega časa po projektih. Z modulom lahko analizirate, koliko časa in zaposlenih potrebujete, da projekt uspešno zaključite in efektivneje porabite vaš dragocen delovni čas.

V programu za administracijo ustvarite projekte in podprojekte, zaposleni pa se nanje prijavljajo na registratorju. Od prijave dalje program računa neto in bruto čas na določenem projektu ter upošteva odsotnosti zaposlenih. Modul je na voljo tudi brez povezave z registracijo delovnega časa, torej le za spremljanje porabe časa po projektih.

Izkoristek delovnega časa po projektih

Program nam natančno izračuna bruto in neto delovni čas vsakega projekta. Iz tabele obračuna lahko razberemo:

  • Dejansko število opravljenih delovnih ur na posameznih projektih in podprojektih
  • Bruto delovni čas – delovni čas vključno s časom malice in zasebnih izhodov
  • Neto delovni čas – dejanski delovni čas (brez malice, zasebnih izhodov)
  • Odstotek izkoristka delovnega časa – razmerje med bruto in neto delovnim časom
  • Odstotni delež posameznega projekta

Izkoristek delovnega časa po zaposlenih

Porabo delovnega časa na projektih lahko izračunate tudi po zaposlenih.

Iz podatkov lahko analizirate:

  • koliko od razpoložljivega časa je bil zaposleni prijavljen na projektih
  • koliko časa je zaposleni porabil na prijavljenem projektu
  • primerjamo lahko storilnost in izkoristek delovnega časa med zaposlenimi


Preberite več o ostalih modulih

Scroll to Top