Modul Meta

Omogočite zaposlenim rezervacijo dopusta ali bolniške kar na TIK2 terminalu.

Vnos odsotnosti in rezervacija dopusta

Modul Meta omogoča zaposlenim rezervacijo dopusta in vnašanje celodnevnih odsotnosti (bolniška, teren, redno delo,…). Na terminalu se odpre uporabniku prijazen koledar, ki grafično prikazuje delovni čas za tekoči mesec. Zaposleni izbere vrsto odsotnosti, označi dneve v koledarju in potrdi vnos. Vnešene podatke nato v programu za administracijo potrdi ali zavrne administrator. Uporaba modula tako zmanjša delo administratorja.

Dodajanje dogodkov

Modul prav tako omogoča dodajanje manjkajočih dogodkov, če je zaposleni odšel na službeno pot direktno od doma in torej ni registriral prihoda zjutraj – naknadno ga lahko vnese ob prihodu v službo na terminalu. Na podoben način lahko vnese manjkajoči dogodek za prejšnji dan – če je odšel na zasebni/službeni izhod in se ni več vrnil nazaj v službo ter registriral odhoda. Naslednji dan ob prihodu ima možnost, da doda včerajšnji odhod.

Preberite več o drugih modulih

Scroll to Top