ISA-NET – sistem za računalniško vodenje tehničnih pregledov

ISA-NET je strojna in programska oprema za vodenje tehničnih pregledov. Programska oprema ISA-NET je zasnovana kot klient/strežnik aplikacija. Strežniški del se izvaja v ozadju, običajno na posebej za to namenjenem PC-ju/strežniku in usmerja celotni potek pregledov. Klient aplikacija je standardna vizualna aplikacija, ki skrbi za komunikacijo med strežnikom in uporabnikom. Aplikacija skrbi za prijavo uporabnikov, nadzor rezultatov in izdajanje/tiskanje končnega poročila o pregledu. Istočasno je na strežnik lahko prijavljenih več klientov/uporabnikov.

tehnični pregledi isa net
tehnični pregledi isa net
Scroll to Top