Registracija s terminalom TIK2

Registracija delovnega časa s terminalom TIK2 omogoča celovito obvladovanje delovnih ur zaposlenih. Registracija poteka s PIN kodo, čitalcem RFID kartic ali prstnih odtisov. Terminal beleži vse dogodke delovnega časa (prihod, odhod, malica,…), katerim pripne čas. Z opcijo “predvidevanje dogodkov” se izbrani dogodki različno obarvajo (zelena – izbran dogodek, modra – zadnji izbran dogodek, rdeča – nepravilno izbran dogodek).

Obračun delovnega časa

Program za administracijo omogoča enostaven mesečni obračun delovnih ur in izvoz podatkov direktno v programe za obračun plač. Vnesemo zaposlene, jih razvrstimo v oddelke in jim določimo različne urnike ter nastavitve za obračun. Omogoča pregled delovnega časa po dnevih, mesecih ali obdobju in vpogled v evidenco prisotnosti zaposlenih. V programu enostavno brišemo, urejamo in dodajamo dogodke zaposlenih, v primeru, da so se pozabili registrirati oz. so pri registraciji storili napake.

Dodatni programski moduli

Dodatni Modul Saldo omogoča vodenje dopustov in nadur ter vpogled v evidenco ur na registratorju. Z Modulom Meta zaposleni vnašajo rezervacijo dopusta in celodnevne odsotnosti (bolniška, teren,…) direktno na registratorju.
Z Modulom Projekti imamo natančen pregled nad izkoristkom delovnega časa zaposlenih po projektih. Z Osebno administracijo imajo zaposleni dostop do svojih podatkov v programu za administracijo.

Dodatne možnosti registracije

TIK2 omogoča kontrolo pristopa in elektronsko odpiranje vrat ob registraciji. Registracija delovnega časa lahko poteka tudi preko aplikacije na osebnem računalniku. Komplet za registracijo delovnega časa je v celoti narejen v podjetju Epiko d.o.o. V primeru specifičnega obračunavanja ur in nastavitev za obračun, lahko uredimo spremembe programa po vaših željah.

Scroll to Top